Skip to main content

Vergoedingen

Vergoedingen door via de zorgverzekeraar, werkgever of het UWV voor het volgen van een mindfulnesstraining of persoonlijke coaching is een aantal gevallen mogelijk. Voor mantelzorgers en minima kunnen ook speciale regelingen gelden. In sommige gevallen wordt  een indicatiestelling van de huisarts of bedrijfsarts gevraagd met oog op terugkerende depressie, (preventie) burn-out. In sommige gevallen wordt  een indicatiestelling van de huisarts of bedrijfsarts gevraagd bijvoorbeeld met oog op terugkerende depressie, (preventie) burn-out .

Via de zorgverzekeraar 

Bij een aantal zorgverzekeraars kan vanuit de aanvullende verzekering aanspraak worden gemaakt op vergoeding van (een deel van) de kosten van een mindfulnesstraining. Sommige verzekeraars vragen daarbij om een doorverwijzing van een (huis)arts op burn-out klachten. Informeer daarom altijd bij je eigen zorgverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is.

Een overzicht van de voorwaarden en vergoedingen per verzekeraar is te vinden op:

Je kan je zorgverzekeraar ook wijzen op de factsheet ‘Mindfulness; info voor zorgverzekeraars’:

Via de werkgever

Veel werkgevers hebben een budget voor preventie, persoonlijke ontwikkeling of ziekteverzuim waarop je wellicht aanspraak kunt maken. Je kan vaak ook een beroep doen op bedrijfsmaatschappelijk werk. Mocht je arbeidsongeschikt raken dan kun je mogelijk ook een beroep doen op vergoeding van (een deel van) de kosten via arbodiensten, bedrijfsartsen en brancheorganisatie. 

Je kan je werkgever ook wijzen op de factsheet ‘Mindfulness; info voor werkgevers’.

Via het UWV

Je kunt vragen of het UWV (een deel van) de trainingskosten vergoedt. Het is dan wel belangrijk om goed te motiveren hoe de mindfulness training bijdraagt aan het (sneller) vinden van werk en aan het goed blijven functioneren in jouw nieuwe baan.

Voor minima via de gemeente

Is er thuis geen geld? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kan er mogelijk voor zorgen dat de kosten van het volgen van de training vergoed worden voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum.

A+ mindfulness

A+ mindfulness is een trainingsbureau voor particulieren, organisaties en onderwijs.

Locatie

Fazantenlaan 28

9751 EV

Haren, Nederland

Contact

T: +31 (0)6 - 1854 70 24

E: info@aplusmindfulness.com